10 วิธีเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด

ในปัจจุบันนี้ กล้องวงจรปิด ถือว่าเป็นสิงสำคัญมากๆ  เข้ามามีบทบาทช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ทั้งในอาคารและสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดคดีความหรือเหตุการณ์อะไรขึ้นมา กล้องวงจรปิดถือเป็นหลักฐานชิ้นเด็ดที่จะช่วยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างไร และมีใครที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้าง ดังนั้น การเลือกกล้องวงจรปิดที่ดี และเหมาะสมกับการใช้งานย่อมนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

1.ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดนั้น มีหลายประเภทมากๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา ว่าเราต้องการนำไปใช้เป็นกล้องภายนอกหรือภายใน